Aquest curs ofereix a l'alumnat els mitjans per aprendre les habilitats necessàries i així parlar en públic de la forma més adequada. Millorar les competències professionals i personals del participant en relació amb l'elaboració de presentacions i tècniques docents.