Durant aquest curs us mostrarem la ruta per a l'abordatge de la DM2 a la nostra regió santària així com tot el procés de la malaltia des de el seu diagnòstic fins al tractement i seguiment.